Διαγωνισμός για την πρόσληψη Διοικητικών Υπαλλήλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους».

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων:
1. Χρηματοοικονομικά -55
2. Μακροοικονομία – 32

Η παρούσα προκήρυξη αφορά δύο τομείς. Οι υποψήφιοι/-ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για τον έναν τομέα . Η επιλογή σας πρέπει να γίνει κατά τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητάς σας.

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1.  Χρηματοοικονομικά:
Το παρόν σκέλος του γενικού διαγωνισμού διοργανώνεται για την πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων (AD 7) στον χρηματοοικονομικό τομέα, με εστίαση στην πολυμερή εποπτεία και την εποπτεία χωρών, καθώς και στην ανάλυση, τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση πολιτικών.

2.  Μακροοικονομία:
Το παρόν σκέλος του γενικού διαγωνισμού διοργανώνεται για την πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων (AD 7) στον χρηματοοικονομικό τομέα, με εστίαση στην πολυμερή εποπτεία και την εποπτεία χωρών, καθώς και στην ανάλυση, τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση πολιτικών.

Προθεσμία εγγραφής: 19 Δεκεμβρίου 2017 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Η προκήρυξη στη σελίδα της ΕΕ

GREEK.WORLD 2021 © All Rights Reserved