Διάλεξη: «Σχέσεις συνεργασίας του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών µε το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών»

Tο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών στο πλαίσιο της συµµετοχής του στην διοργάνωση Αθήνα 2018 Παγκόσµια Πρωτεύουσα Βιβλίου του ∆ήµου Αθηναίων σας προσκαλεί στην οµιλία του επίκουρου καθηγητή στο Τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών Νικόλα Μανιτάκη µε θέµα

Σχέσεις συνεργασίας του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών µε το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (1949-1959):
Η γαλλική αρωγή στην εκκόλαψη ενός ερευνητικού κέντρου για τον µικρασιατικό ελληνισµό

την Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Α. Γ. Λεβέντη (ηµιόροφος) του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, Κυδαθηναίων 11, 105 58 Αθήνα (τηλ.:2103239225, www.kms.org.gr).

GREEK.WORLD 2021 © All Rights Reserved