Διεθνής Θερινή Ακαδημία Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Τον Ιούνιο 2018 και για πρώτη χρονιά, θα λειτουργήσει η Διεθνής Θερινή Ακαδημία Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας, του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η Θερινή Ακαδημία έχει ως στόχο την καλλιέργεια της διαπολιτισμικής επίγνωσης, κατανόησης και των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων ως αναπόσπαστα στοιχεία διαμόρφωσης των προσωπικών, πολιτισμικών πολιτικών και οικονομικών σχέσεων.

Η Θερινή Ακαδημία θα συγκεντρώσει φοιτητές από πολλές χώρες κι άρα από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα και μέσα από διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια και διαδραστικές δραστηριότητες θα μπορέσει να καλλιεργήσει τις γνώσεις και δεξιότητες που έθεσε ως στόχο. Η διδασκαλία θα γίνει από Έλληνες και ξένους καθηγητές, όλοι ειδικοί σε θέματα διαπολιτισμικών σπουδών.

Η Θερινή Ακαδημία θα υποδεχθεί φέτος 50 φοιτητές και θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι φοιτητές θα φιλοξενηθούν από φοιτητές του ΤΞΓΜΔ, ενισχύοντας έτσι τους δεσμούς ξένων και ελλήνων φοιτητών. Μεταξύ άλλων, οι ξένοι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τόσο τον πολιτισμό όσο και τις φυσικές ομορφιές της Κέρκυρας.

Επιστημονικός υπεύθυνος της Θερινής Ακαδημίας Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Δρ. Ιωάννης Καρράς.

Αναλυτικές πληροφορίες

GREEK.WORLD 2021 © All Rights Reserved