Δωρεάν μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών» (ακαδημαϊκό έτος 2018-2019) το οποίο διοργανώνει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Θεσσαλονίκης.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών» με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  • Διοίκηση Ξενοδοχειακών & Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων.
  • Μάρκετινγκ & Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών
  • Διοίκηση Ειδικών Μορφών Τουρισμού

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν εντός του Νοεμβρίου 2018. Το σύνολο των σπουδών για όλους τους φοιτητές είναι χωρίς τέλη φοίτησης.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι μέχρι και την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018.

Η αίτηση εισαγωγής νέων μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του Διαδικτύου. Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία εισαγωγής μπορείτε να δείτε εδώ και στην προκήρυξη

GREEK.WORLD 2021 © All Rights Reserved