Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου: Yποβολή προτάσεων για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του 2019

Το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του καλλιτεχνικού προγράμματος του 2019, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προτάσεις τους, από 1/5/2018 έως 1/9/2018 για το Ηρώδειο, την Πειραιώς 260 και το Άνοιγμα στην Πόλη και από 1/5/2018 έως 30/7/2018 για την Επίδαυρο και τη Μικρή Επίδαυρο. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται υποχρεωτικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Φ την 1η Μαΐου.

Το πρόγραμμα θα καταρτιστεί τόσο με αναθέσεις έργων όσο και με την επιλογή προτάσεων από αυτές που θα κατατεθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Θα συνεκτιμηθεί αν οι ενδιαφερόμενοι έχουν προχωρήσει σε συγκεκριμένες κινήσεις για την εξασφάλιση της μελλοντικής πορείας των παραστάσεων, πέραν του Φεστιβάλ, όπως και αν έχουν αναζητήσει οικονομικούς πόρους και από πηγές εκτός του Ε.Φ.

Οι προτεινόμενες παραγωγές δεν πρέπει να έχουν παρουσιαστεί στην Αθήνα. Οι καλλιτέχνες που θα υποβάλουν προτάσεις δεν πρέπει να έχουν παρουσιάσει δουλειά τους στο Φεστιβάλ το 2018.

Κάθε πρόταση μπορεί να υποβληθεί σε μία από τις παρακάτω τρεις κατηγορίες:

1. Παραστάσεις θεάτρου, χορού, μουσικής για το Ηρώδειο ή την Πειραιώς 260

2. Παραστάσεις θεάτρου, χορού, μουσικής για την Επίδαυρο

   (Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου ή Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου)

3. Παραστάσεις, δρώμενα, εγκαταστάσεις για το «Άνοιγμα στην πόλη»

Αναλυτικές πληροφορίες, ανά κατηγορία:

1. Παραστάσεις για το Ηρώδειο ή την Πειραιώς 260. Οι προτάσεις αφορούν παραστάσεις θεάτρου, χορού, μουσικής. Κατατίθενται από φορέα, παραγωγό ή καλλιτέχνη (σκηνοθέτη, χορογράφο κτλ.). Δεκτές γίνονται προτάσεις έως την 1/9/2018.

2. Παραστάσεις για την Επίδαυρο (Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου ή Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου). Οι προτάσεις αφορούν έργα αρχαίου δράματος, καθώς και –για τη Μικρή Επίδαυρο κυρίως– έργα θεάτρου, χορού ή μουσικής που «συνομιλούν» με έργα του αρχαίου δράματος. Δεκτές γίνονται προτάσεις έως τις 30/7/2018.

3. Παραστάσεις για το «Άνοιγμα στην πόλη»

(site specific / site sensitive / community work)

Οι προτάσεις αυτές αφορούν παραστάσεις, δρώμενα και εγκαταστάσεις με χαρακτήρα site-specific (που ορίζονται και δημιουργούνται σε σχέση με συγκεκριμένους δημόσιους χώρους, όπως πλατείες, στοές, γειτονιές, αρχαιολογικούς χώρους), site sensitive (που λειτουργούν σε σχέση με έναν συγκεκριμένο χώρο, αλλά μπορούν να προσαρμοστούν σε αντίστοιχους χώρους και σε άλλες περιοχές) και community work (που προκύπτουν σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα, κατοίκους, συλλογικότητες, κινήσεις πολιτών κ.λπ.).

Στόχος αυτών των έργων είναι να αναδείξουν άγνωστες ή αθέατες πτυχές της πόλης και των κοινοτήτων της, προσκαλώντας το κοινό να βιώσει την πόλη ως μια νέα εμπειρία. Ενδεικτικά, μπορεί να εμπλέκουν στην ιδιαίτερη δραματουργία τους την ιστορία, τη συλλογική μνήμη, τον χαρακτήρα του αστικού τοπίου, την εμπορική ζωή της πόλης κ.ά.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε προτάσεις που είναι αποτέλεσμα συμπράξεων με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς (π.χ. πανεπιστημιακά τμήματα, επαγγελματικές ενώσεις, ΜΚΟ, εμπορικές εταιρείες κ.λπ.). Επίσης, σε προτάσεις παραστάσεων που μπορεί να συνεχιστούν και μετά τη λήξη του Φεστιβάλ 2018, είτε στον χώρο για τον οποίο δημιουργήθηκαν είτε αλλού.

Δεκτές γίνονται προτάσεις έως την 1/9/2018.

Οι προτάσεις για τον Πειραιά πρέπει να απευθύνονται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, υπόψη του καλλιτεχνικού διευθυντή: artisticdirector@dithepi.gr

GREEK.WORLD 2021 © All Rights Reserved