Μαθήματα Ελληνικών σε Τεργέστη και Ούντινε από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Ιταλίας

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Ιταλίας διοργανώνει μαθήματα Ελληνικών στην Τεργέστη και το Ούντινε. Τα μαθήματα διαρκούν από το Νοέμβριο του 2020 έως το Μάιο του 2021. Προσφέρονται σε ένα συνδυασμό φυσικής παρουσίας και διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

Το ΕΙΠ Ιταλίας είναι εντεταλμένο εξεταστικό κέντρο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) για την απόκτηση αναγνωρισμένου τίτλου πιστοποίησης της ελληνομάθειας στην Ιταλία. Ο τίτλος αυτός αναγνωρίζεται και από το Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας (Διάταγμα AOODGAI / 5967 της 21-05-2013).

Τα επίπεδα του προγράμματος διδασκαλίας διαμορφώνονται βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες και διοργανώνονται τμήματα από το επίπεδο Α1 έως Γ2. Το διδακτικό πρόγραμμα διαμορφώνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

H διδασκαλία γίνεται με τη βοήθεια οπτικού και ακουστικού υλικού, γλωσσικών παιχνιδιών, συζητήσεων, ξεναγήσεων σε εκθέσεις, εκδηλώσεων, προβολών ταινιών, μουσικής, παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων και μεταφράσεων από τους μαθητές, αλλά και με τη χρήση του παραδοσιακού εγχειριδίου. Οι επιλογές αυτές στόχο έχουν τη γνωριμία των σπουδαστών με τον ελληνικό τρόπο ζωής και την προσέγγιση του πολιτισμού της χώρας.

Τα μαθήματα διαρκούν 90 λεπτά και η απαιτούμενη συνεισφορά διαφέρει ανάλογα με τη συχνότητα:

  • 1 μάθημα / εβδομάδα (online ή δια ζώσης) – 20 € το μήνα
  • Μικτή παρακολούθηση, 2 μαθήματα / εβδομάδα (online και δια ζώσης) – 35 € το μήνα

Για εγγραφή, συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα:
https://forms.gle/p8H1xaJwbxkW5VJM8

Το ΕΙΠ Ιταλίας θα φροντίσει στα δια ζώσης μαθήματα να διασφαλίζεται η κοινωνική αποστασιοποίηση και η καθημερινή απολύμανση των χώρων.

Πηγή: Eλληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

GREEK.WORLD 2021 © All Rights Reserved