Μέχρι 9 Ιουλίου 2018 οι αιτήσεις για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρει τα ακόλουθα 7 Προπτυχιακά και 29 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έναρξη φοίτησης τον Οκτώβριο του 2018.

Τα προσφερόμενα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι τα εξής:

Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (450 θέσεις)
Πληροφορική (950 θέσεις)
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (800 θέσεις)
Διοίκηση Τουρισμού (300 θέσεις)
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (900 θέσεις)
Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (1000 θέσεις)
Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (100 θέσεις)

Τα προσφερόμενα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι τα εξής:

Master in Business Administration» (520 θέσεις)
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (470 θέσεις)
Διοίκηση Μονάδων Υγείας (515 θέσεις)
Τραπεζική (545 θέσεις)
Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (540 θέσεις)
Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (80 θέσεις)
Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (150 θέσεις)
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (200 θέσεις)
Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (150 θέσεις)
Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (445 θέσεις)
Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (100 θέσεις)
Διαχείριση Τεχνικών Έργων (420 θέσεις)
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (260 θέσεις)
Διαχείριση Αποβλήτων (335 θέσεις)
Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (200 θέσεις)
Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (200 θέσεις)
Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (220)
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (300 θέσεις)
Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (120 θέσεις)
Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (110 θέσεις)
Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (70 θέσεις)
Σχεδιασμός Φωτισμού (70 θέσεις)
Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (35 θέσεις)
Επιστήμες της Αγωγής (800 θέσεις)
Εκπαίδευση Ενηλίκων (300 θέσεις)
Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Χριστιανικός Πλουραλισμός (180 θέσεις)
Language Education for Refugees and Migrants (150 θέσεις)
Δημόσια Ιστορία (200 θέσεις)
Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (300 θέσεις)

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε στις 4 Ιουνίου 2018.Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 9ης Ιουλίου 2018 και ώρα 15.00.

Αιτήσεις 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

GREEK.WORLD 2021 © All Rights Reserved