Ημερίδα «Οι γυναίκες στην αρχαιολογία: μεταξύ αφάνειας και ορατότητας»

Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 (12.00-17.00) στην αίθουσα «Μ. Ανδρόνικος» του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης 

Η συνάντηση της αρχαιολογίας με τον φεμινισμό, πριν από τρεις και πλέον δεκαετίες, υπήρξε δημιουργική σε διάφορες χώρες και σε διάφορα θεματικά πεδία, όπου ανέδειξε τη δυναμική του φύλου τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν δηλαδή, ανέγνωσε έμφυλες ταυτότητες και ρόλους στα υλικά κατάλοιπα, επισημαίνοντας συνάμα σύγχρονες προκαταλήψεις και στερεότυπα στον τρόπο σκέψης και δράσης των αρχαιολόγων.

Η γυναικεία παρουσία ήταν αισθητή ήδη από το προεπιστημονικό στάδιο της αρχαιολογίας και ο ρόλος των γυναικών στη διαμόρφωση της αρχαιολογικής επιστήμης υπήρξε συνεχής και πολύ πιο σημαντικός από ό,τι συνήθως πιστεύεται.

Τις τελευταίες δεκαετίες το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις γυναίκες στην αρχαιολογία ανασύρει από τη λήθη πρωτοπόρες ερευνήτριες και επαναξιολογεί το έργο άλλων περισσότερο γνωστών, δομώντας έτσι μία γυναικεία γενεαλογία ως αναπόσπαστο στοιχείο αρχαιολογικής παιδείας. Μικρή συμβολή σε αυτό το εγχείρημα αποτελεί η παρούσα ημερίδα, η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει αφετηρία νέων συζητήσεων και αναζητήσεων στην ελληνική αρχαιολογική πραγματικότητα.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

H αφίσα

GREEK.WORLD 2021 © All Rights Reserved