Το Παγκόσμιο Συνέδριο Νέων για την Πολιτιστική Κληρονομιά στην Αρχαία Ολυμπία

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανοιχτής Καινοτομίας, Επιστήμης και Πολιτισμού (European Center for Open Innovation, Science and Culture) διοργανώνει στην Αρχαία Ολυμπία το Ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο Νέων για την Πολιτιστική Κληρονομιά (Annual World Cultural Heritage Youth Symposium).

Το Συμπόσιο τελεί υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO και του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και διοργανώνεται στο διάστημα 19 Απριλίου – 23 Απριλίου 2018 με επίσημη γλώσσα την Αγγλική.

Στο Συμπόσιο θα πάρουν μέρος μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων των σχολείων που ανήκουν στο παγκόσμιο Δίκτυο ASPnet UNESCO, μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων των σχολείων που ανήκουν στο παγκόσμιο δίκτυο του I.B.O. (International Baccalaureate Organization) και φοιτητές Πανεπιστημίων από όλον τον κόσμο.

Το Συμπόσιο στοχεύει στη διάδοση της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσα από παρουσιάσεις, ξεναγήσεις και δράσεις και στην ανάπτυξη διαλόγου με θέμα τον Πολιτιστικό Πλουραλισμό, όπως αυτός θα παρουσιαστεί μέσα από παρουσιάσεις, ψηφιακές εκθέσεις και workshops.

Πριν τη λήξη του Συμποσίου οι συμμετέχοντες θα υπογράψουν ψήφισμα για τη διατήρηση της Παγκόσμιας Πολιτισμικής Κληρονομιάς, το οποίο θα μεταβιβαστεί στην UNESCO στις 21 Μαΐου, ημέρα που έχει θεσπιστεί από την UNESCO ως Παγκόσμια Ημέρα για την Πολιτιστική Ποικιλομορφία για το Διάλογο και την Ανάπτυξη (World Day for Cultural Diversity for Dialogue andDevelopment).

Σκοπός του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ανοιχτής Καινοτομίας, Επιστήμης και Πολιτισμού είναι η δημιουργία ενός θεσμού, ώστε κάθε χρόνο μαθητές και φοιτητές από όλον τον κόσμο να συγκεντρώνονται στην Αρχαία Ολυμπία και να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με την Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά. 

Όλες οι πληροφορίες για το Συμπόσιο έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα: www.olympiayouthsymposium.com

GREEK.WORLD 2021 © All Rights Reserved