ΧΟΡΟΣ

Μαθήματα ελληνικών παραδοσιακών χορών στο Θέατρο Δόρα Στράτου

Τα μαθήματα ελληνικών χορών γίνονται στο Θέατρο Δόρα Στράτου, στη μεγάλη κλειστή αίθουσα στο Λόφο…