Θερινό Σχολείο: «Προγραμματισμός & Ρομποτική» στην Κέρκυρα

Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, διοργανώνουν Θερινό Σχολείο με αντικείμενο Προγραμματισμός & Ρομποτική. Σκοπός του Θερινού Σχολείου είναι η εκμάθηση των βασικών αρχών του προγραμματισμού, μέσω του προγραμματισμού ειδικών εκπαιδευτικών ρομποτικών συσκευών. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν μικρο-ρομποτικές συσκευές προκειμένου να εφαρμόσουν άμεσα και με έναν ιδιαιτέρως ελκυστικό τρόπο βασικές αρχές του προγραμματισμού.

Η παρακολούθηση του Θερινού Σχολείου δεν προϋποθέτει γνώσεις προγραμματισμού. Ενδεικτικά, το Θερινό Σχολείο μπορούν να το παρακολουθήσουν: μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές (ανεξάρτητα γνωστικού αντικειμένου σπουδών), καθώς επίσης και άλλοι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις νέες τεχνολογίες.

Το Θερινό Σχολείο θα πραγματοποιηθεί από 19 έως 23 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα (πρόγραμμα σχολείου διαθέσιμο ακολούθως, καθώς και στο http://events.di.ionio.gr/robotinfo). Οι θέσεις παρακολούθησης είναι περιορισμένες και για την συμπλήρωσή τους θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση τις δηλώσεις κατοχύρωσης θέσης. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 26610 87757 (ώρες 10:00 έως 14:00) ή/και μέσω email (seminaria@teiion.gr). Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 80 ευρώ.

Επιστημονική Επιτροπή / Εισηγητές Θερινού Σχολείου:
Κωνσταντίνος Οικονόμου, Αν. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου
Κυριάκος Βλάχος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Σπύρος Πολυκαλάς, Αν. Καθηγητής ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

GREEK.WORLD 2021 © All Rights Reserved