Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρει τα ακόλουθα 6 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με Θεματικές Ενότητες ετήσιας διάρκειας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και αριθμό θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (500 θέσεις)
  2. Πληροφορική (1200 θέσεις)
  3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (1500 θέσεις)
  4. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (1200 θέσεις)
  5. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (1200 θέσεις)
  6. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (120 θέσεις)

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 18η Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15:00. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 5ης Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15.00.

Περισσότερες πληροφορίες – Αιτήσεις

GREEK.WORLD 2021 © All Rights Reserved