Υποτροφίες του Ιδρύματος Ωνάση προς Έλληνες για την ακαδημαϊκή περίοδο 2018-19

Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει τα ετήσια Προγράμματα Υποτροφιών προς Έλληνες για σπουδές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό για την ακαδημαϊκή περίοδο 2018-19.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 28 Φεβρουαρίου 2018.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ)

Θα χορηγηθούν συνολικά 80 τουλάχιστον υποτροφίες στα ακόλουθα επίπεδα
σπουδών:

Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ KΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ*
με σκοπό την απόκτηση τίτλων επιπέδου master ή αυτοτελών MPhil/MRes ή άλλων ισότιμων.

Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ *
με σκοπό την απόκτηση τίτλων επιπέδου PhD ή ενιαίου κύκλου σπουδών MPhil/PhD ή άλλου
ισότιμου.
[*Σημείωση: Δεν θα χορηγηθούν υποτροφίες για τους κλάδους της Μετάφρασης-Διερμηνείας,
Αρχειονομίας/ Βιβλιοθηκονομίας & Συντήρησης Έργων Τέχνης, Αρχαιοτήτων, Βιβλίου, Υφάσματος.]

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ)

Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 20ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2018/2019, για
διδακτορικές σπουδές που διεξάγονται αποκλειστικά σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Πανεπιστημιακού Τομέα της Ελλάδας.
Θα χορηγηθούν συνολικά 35 υποτροφίες για σπουδές που οδηγούν σε απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στα ακόλουθα γνωστικά πεδία & ειδικότητες:

-Καβαφικές Σπουδές
-Ειδική Αγωγή & Ψυχολογία της Εκπαίδευσης
-Οικονομικές Επιστήμες
-Διοίκηση & Οργάνωση Επιχειρήσεων
-Πολιτικοί Μηχανικοί
-Τοπογράφοι Μηχανικοί / Γεωγραφία /Γεωδαισία
-Βιομηχανικός Σχεδιασμός
-Μηχανολόγοι Μηχανικοί
-Ναυπηγική / Αεροναυπηγική / Αεροναυτική
-Φυσικές Επιστήμες
-Γεωλογία / Μεταλλευτική / Μεταλλουργία
-Επιστήμες Περιβάλλοντος
-Γεωπονικές Σπουδές
-Χημικοί Μηχανικοί
-Επιστήμες Ενέργειας
-Χημεία
-Φαρμακευτική
-Βιολογία
-Βιοτεχνολογία
-Ιατρική (Κλινικοεργαστηριακά, Παθολογία, Χειρουργική)
-Μαθηματικές Επιστήμες
-Πληροφορική
-Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί / Τηλεπικοινωνίες

Περισσότερες πληροφορίες και Αιτήσεις

GREEK.WORLD 2021 © All Rights Reserved